Elektrik Dağıtım Sektöründe Analiz ve Raporlama

0 104

Elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde yürütülen işlemlerin şirket adına başarı değerlendirmesini yapabilmek ve strateji oluşturabilmek için, öncelikli olarak veri toplama ve toplanan verilerin sayısallaştırılması ile bir taraftan mevcut durum değerlendirilirken, diğer taraftan geçmiş dönemlerle kıyaslama yapabilecek, aynı zamanda da strateji hazırlamada kullanılabilecek bilgiler üretilmesi gerekir.

Yıllardır elektrik dağıtım şirketleri aynı metodoloji ile yönetilmektedir. Çok önemli olmasına rağmen birimler arasında bilgi paylaşımı konusunda ortak bir veri tabanı kullanmak yerine, aynı bina içinde bile olsa birimler birbirlerinden bilgi istemekte ve zaman kaybetmektedirler.

Oysa birimlerin ihtiyaçlarına göre ortak veri tabanından bilgilere erişimlerinin sağlanması ile kurum içi verimlilik büyük ölçüde artmış olacaktır. Bir trafo bilgisinin birimlerinin ilgi alanına göre işletme, tesis ve müşteri hizmetleri birimleri tarafından görülmesinde ne sakınca olabilir? Ama şirket için çok avantajlı olacağı bir gerçektir.

Üretilen bilgiler ayrıca yoruma gerek bırakmayacak kadar açık, net ve tarafsız olmalıdır.

            Bu konu aslında çok detaylı ve geniş bir yapıya sahip olması nedeniyle bu yazılarla detaylı anlatmak mümkün olmadığından, sistemi tam olarak açıklığa kavuşturabilmek için yüzlerce sayfa detaylar yazılması gerekir,

            Bu nedenle, bu bölümde müşteri hizmetlerinin analiz ihtiyaçlarının satırbaşlarını ifade edebilecek kadar bölümünü yazmaya çalışacağım.

            Dağıtım Şirketleri Müşteri Hizmetlerinde;

Sayaç okuma oranları;

Aktif olan abone sayısı bilinmeden sayaç okuma oranının düşüklüğü vurgulanmamalı, sayaç okuma oranının düşüklüğünü açıklayabilmek için, mevsimlik kullanılan abone sayıları ile geçmiş dönemlerde yıkım veya kullanılamaz duruma gelmiş abonelerin şebeke bağlantıları ve dağıtım şirketi ile ilişikleri uygun olarak kesilmediği için, kullanımda olmayan bu abone sayıları, aktif abone sayıları içerisinde görüldüğünden dolayı birçok dağıtım firması net olarak abone sayısını bilememekte, bu nedenle hazırlanan sayaç okuma oranı bilgileri de doğruyu yansıtmamaktadır. Dolayısı ile doğru olmayan bu yaklaşım ile okuma oranını yükseltme kararları her zaman doğru sonuç vermemektedir.

Kaçak/Kayıp oranları;

Yine benzer durumda şirketin doğrudan ana faaliyet alanı olan elektrik enerjisi dağıtımında kaçak kayıp oranlarını net olarak bilmek ve strateji oluşturmak için;

            Şebeke envanteri,

            Enerji alış veriş noktaları ve ölçü devresi bilgileri,

            Cadde ve sokak aydınlatmaları sayaçları ve ölçü devresi bilgileri,

            Sayaç okuma oranını,

Önerilen İçerikler

            Sıfır kayıplı olarak bilinen, iletim noktası barasından ölçümü yapılan abonelerin listesi,

            Ölçü devresi bilgileri,

           Tüketim bilgileri   gibi verilerin doğru ve eksiksiz bilinmesi gerekir.

            (Bazı illerde iletim şebekesi barasından ölçülen yüksek tüketimli abonelerin, tüketimlerinin il genelindeki satışların büyük bölümünü oluşturması, nedeniyle bu illerde toplam kayıp kaçak oranları çok düşük değerlerde olduğu gözükmektedir. Halbuki diğer abone satışları ayrı analiz edilirse gerçeğin hiç de görüldüğü gibi olmadığı anlaşılacaktır.  )

Tahakkuk/Tahsilat Oranları;

Tahakkuk/Tahsilat oranlarında, değerleri birbirine bölerek sonuç bulma yerine konunun araştırılması ve tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin aynı birim veya farklı birim olarak çalışmasından kaynaklanan sonuç etkisini, Kesme işleminin doğrudan hangi birimin sorumluluğunda olduğu,

Tahakkuk/Tahsilat oranlarının hem tutar bazında hem de fatura sayısı bazında ayrı, ayrı incelenmesindeki fayda bulunmaktadır. Burada iki farklı parametrenin kullanılması ile bulunacak oranlar arasında büyük farklar olacağı görülecektir. Asıl gerçek bilgilere de bu oranlar kullanılarak erişilebilecektir.

Yine iki tarih arasındaki yapılan tahsilatların, son ödeme tarihi geçmiş faturalar veya dönem faturaları diye incelenmesi ile kesme işleminin başarısı da gözlemlenmiş olacaktır.

Bütün bu bilgiler ışığında haftalık, aylık ve yıllık planlar oluşturularak, planların uygulamaları ve uygulama sonrasındaki elde edilen sonuçların başarıları da yarıca raporlanmalıdır.

Raporlama yönteminde her birimin kendi oluşturduğu raporlarının birleştirilmesi sisteminde, birimlerin kendi başarısını ön plana çıkarmak iç güdüsü ile duygusal davranmaları neticesinde görülmesi arzu edilen gerçeklerin sapması mümkündür.

Bu nedenle rapor oluşturmak için bağımsız bir birimin görevlendirilmesi daha uygun ve daha verimli olacaktır.

Bunun yanında, gerek üst yönetim için oluşturulacak raporlar, gerek birim yöneticileri için oluşturulacak raporlar gerekse genel değerlendirme raporları içerik olarak aynı olsa da detay bazında farklılıklar oluşturmalıdır.

Yapılan bu analiz ve raporlamaların sonucuna göre strateji belirlenecek olması ayrı bir önem taşımaktadır. Hatalı analizler ve raporlar şirket hedeflerinin başka yönlere sapmasına neden olur ki, bu da doğrudan şirketin zararı demektir.

 Nietszche’nin bir sözü burada yazdığımız ve yazamadığımız bir çok konunun tek satırlık açıklamasıdır. “Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme, daha iyi”.

Coşkun Tezel

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla