Dağıtım Otomasyonu Kapsamında Sayaç Okuma; SWOT Analizi

0 95

Elektrik Dağıtım otomasyonu içerik olarak çok geniş bir konu olduğu için yazımızın bu bölümünde sadece sayaç okuma bölümünü irdelemeye çalışacağız.

Elektrik, Su ve Gaz dağıtım işi yapı olarak diğer ticari faaliyetlere benzememektedir, diğer ticari faaliyetlerde ölçümler genelde satış öncesi veya satış anında yapıldığı halde bu üç sektörde, müşteri fatura dönemi(genel olarak 30 gün)  boyunca hizmet almasına rağmen ölçüm faturalamadan kısa süre öncesinde yapılıyor (ön ödemeli sayaçlar hariç).

Faturalama için gerekli olan tüketim ölçümlerini sahada müşteri sayaçlarından toplamak ise, hizmet sunulan müşteri sayısı ve coğrafi alan dikkate alındığı zaman, yoğun bir şekilde işgücü ve zaman tüketimi gerektirdiği görülmektedir.

Bu işgücü ve zaman tüketimi ise bir taraftan önemli bir gider kalemi oluşturmasının yanında, diğer taraftan satışların bir an önce nakde dönüşmesinde işletmeye bir fayda sağlamamaktadır.

Geleneksel yöntemlerle devam edildiği müddetçe gerçek zamanlı bir ölçüm yapmak yerine geçmiş zamana ait ölçüm değerlerine erişilebilmektedir, oysa sayaç otomasyonu ile anlık tüketim, enerji ve sayaç bilgilerini almak mümkündür.

 Zamanımızda IT teknolojilerinin bu kadar hızlı gelişmesi ile artık bu konuda uygulamalar başlamıştır.

 Ayrıca 10.04.2011 tarih ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan EPDK’nın

“OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMLERİNİN KAPSAMINA VE SAYAÇ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR”

yönetmeliğinin

4.maddesinde “Osos kapsamına dahil edilecek sayaçlar” başlığı altında hangi müşteri gruplarının ve hangi tüketim limitleri kapsamındaki müşterilerin sisteme dahil edileceği ve uygulamanın 2012 yılında başlayacağı açıkça belirtilmiştir.

            Bu nedenle asıl sorun işe nereden,  nasıl başlanılacağı, veri içeriğinin nasıl oluşturulabileceği ve veri güvenliğinin sağlanmasıdır.

            EPDK’nın yönetmeliğine göre yarısı yerli olmak üzere en az altı farklı sayaç markası ile uyum sağlayabilecek bir Remote Terminal Unit, RTU (Uzak Uç Birimler ) çözümü oluşturmak, Bu çerçevede gerek yazılım gerekse haberleşme konusunda detaylı analiz gerekir. aksi halde ileride sistemi tümleşik hale getirmeye başladığınızda büyük sorunlar kaçınılmazdır.

            Bunların yanında kurulacak sistem sadece müşteri hizmetlerine dönük planlanmamalı, sistemden elde edilecek veriler, Yönetim, Müşteri hizmetleri, İşletme ve tesis birimlerinin kullanımına sunularak birimlerin ihtiyacını karşılamalı.

            Sistem tasarlanırken güvenlik ön planda tutulmalı, gerek veri ve gerekse donanım güvenliği sürekli takip edilebilmelidir.

            Önerilecek veya kullanılacak donanımlar için de yine EPDK yönetmeliğinde belirtilen asgari teknik özellikler dikkate alınmalıdır.

      EPDK bu yönetmelikle her dört haberleşme  (GSM/GPRS, PSTN, PLC ve RF)  modeli için asgari şartları da belirlemiştir. 

SAYAÇ OTOMASYONU SWOT ANALİZİ

Güçlü Yönler

. Sayacın bulunduğu yere gitmeden sayacı  oku-

mak  mümkündür.

. Bir merkezden sayaç oku komutuna gerek

kalmadan, tüketim verileri otomatik olarak

sisteme kaydedilebilir.

.Gerçek zamanlı veriye ulaşabilmek mümkündür.

.Sayaca fiziksel müdahalelerden uzaktan anında

haberdar olabilirsiniz

.Sayacın geçmişe dönük bilgilerini görebilirsiniz

.İş gücü maliyetlerinden kurtulursunuz.

.Talep tahminini daha kolay yapabilirsiniz.

.Sayaç okuma hataları ortadan kalkar.

.Okuma hızından dolayı tahsilat hızlanır,

.Nakit akım planlamaları daha sağlıklı yapılır.

.Zamandan tasarruf.

.Sulama ve mevsimlik abonelerin okunma sorunu

kalmayacak.

.Şirketler abone sayılarını net olarak öğrenebile-

cek.

.Sayaç bağlantı hataları otomatik olarak görüle-

bilecek.

 

Zayıf Yönler

.Sayacın bulunduğu noktada enerji kesintisi varsa

İşlem yapamazsınız.

.Eski binalarda pano tadilatı gerekebilir.

.Elektromekanik sayaçların değiştirilmesi zaman

alacaktır.

.İlk tesis maliyeti yüksektir.

.Bölgedeki tüm sayaçlara kurulum süresi uzun

zaman alabilir.

 

.

Fırsatlar

.Elektronik sayaç üretimi çok gelişti.

.İletişim teknolojileri iş geliştirmeye uygun hale

geldi.

 

Tehditler

.Yeterli Güvenlik önlemleri alınmazsa sisteme

Sızmalar olabilir.

-Sayaç üreticilerinin, yetkisiz kişilerin dışarıdan

Sayaçlara müdahale edemeyeceğini garanti

etmeleri sağlanmalıdır.

 

Coşkun TEZEL

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. TamamDaha fazla