Elektrik Dağıtım Sektöründe, Müşteri ve Kamu Hakları

0 93

Elektrik dağıtım hizmetleri TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) ve TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) adı altında  Devlet tarafından yürütülürken, Yürütülen hizmetler Teftiş Kurulu aracılığı ile Kurum adına denetlenirdi. Yani Devlet kendi işini denetlerdi.

Dağıtım Şirketlerinin Özelleşmesi bir yılı bulduğu halde özelleşen dağıtım şirketlerinde Kamu adına bir denetim yapılmadığı gibi, basından takip ettiğimiz veya bizzat şahit olduğumuz,  kanun ve yönetmeliklere aykırı uygulamalar olduğu görülmektedir. Bu usulsüz uygulamalar sonucunda gerek Kamu, gerekse tüketici mağduriyetleri söz konusu olmaktadır.

Dağıtım lisansı sahibi şirket, mülkiyeti Tedaş’a ait olan tesislerin yapımında işleri ihale ederek taşeronlar vasıtası ile yaptırırken, bu yapımların geçici kabulünü de kendisi üstlenerek hem ihale makamı hem denetim makamı görevini yürütmektedir. Denetim ve kabul işlemlerinin yüklenici tarafından yapılması ne kadar sağlıklı olur o da ayrı bir sorun. Aynı anda hem işi hem denetimi ve kabulünü yapmak gibi bir uygulamaya hiçbir ihale örneğinde rastlanmamıştır.

EPDK’nın12.10.2011 tarih ve 28082 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “

ELEKTRİK PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİM VE DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSLARI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK”  bulunmasına rağmen bu konunda hiçbir denetim faaliyeti olmadığı gibi,

ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’ nin ilgili maddelerinde açıkça tarif edilmiş olmasına rağmen, Dağıtım Lisansı sahibi olup dağıtım şirketlerini işleten şirketler bu yönetmeliğe aykırı uygulamalarına devam etmektedir.

Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde elektrik kesme, ihbarname bırakılması, kaçak tespiti ve tahakkuku detaylıca anlatıldığı halde, fiili olarak elektriğini kesmeden müşterinin ikinci faturasına kaçak tahakkuku uygulamaktadırlar.

Önerilen İçerikler

Kaçak kullanım olsa kaçak kullanım tutanağı, mühürleme tutanağı olması gerekir ayrıca kaçak kullanımda güç ve süre tespiti yapılması zorunludur, ama bu şirketler müşterinin o dönemdeki tüketiminin tamamına kaçak tarifesi uygulamaktadır.

Bunun yanında işletme ve yatırım konularında da tam bir denetimsizlik mevcut, Şirket yatırım programını EPDK’ya onaylatıyor bu doğru, bu yatırım programının fiziki gerçekleşme izlemesi de yapılıyor fakat şirket tarafında işler hayli karışık en ufak bir işletme masrafı bile yatırım gibi gösterilip geçici kabuller oluşturulması, tesisin sahibi kamu olmasına rağmen demontaj malzemelerin daha sonra akıbetinin ne olduğu, hurdaya ayrılıp daha sonra yeni tesis yapımında kullanılarak tarife yoluyla bedelinin Kurumdan tahsil edilip edilmediği gibi onlarca soru işareti var.

Müşteri Hizmetleri yönetmeliğinin 21. (c) maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen ya faturalar son ödeme tarihinden on gün önce tebliğ edilmemekte veya son ödeme günü abone elektrikleri vadesi dolmamış borçtan dolayı kesilmektedir.

Şu ana kadar 12 Elektrik dağıtım bölgesi özelleştirme yolu ile Dağıtım Lisansı alan şirketlere devredilmiş olup bu 12 bölgedeki 2008 yılı sonu itibari ile toplam abone sayısı 16.097.800 dir. (Kayseri ve Civarı Elk.A.Ş.Hariç)

Bölge AdıAbone Sayısı (Bin)Tedaş Top.OranıTüketim GWhTedaş Top.Oranı
Çoruh

988.2

3.2 %

2.267.7

1.7 %

Fırat

659.5

2.7 %

2.145.2

1.6 %

Çamlıbel

734.7

2.4 %

2.087.9

1.6 %

Meram

1.530.5

5.0 %

5.858.9

4.4 %

Başkent

3.078.9

10.1 %

11.161.5

8.3 %

Uludağ

2.278.5

7.4 %

10.940.5

8.1 %

Trakya

767.8

2.5 %

5.473.7

4.1 %

Sakarya

1.308.0

4.3 %

8.760.5

6.5 %

Osmangazi

1.276.7

4.2 %

5.041.7

3.8 %

Menderes

1.508.2

4.9 %

3.815.4

2.8 %

Göksu

487.5

1.6 %

3.302.6

2.5 %

Yeşilırmak

1.479.3

4.8 %

4.062.7

3.0 %

Toplam

16.097.80

53.10 %

68.918.

48.40 %

Kaynak:EPDK

Bu abone sayısı Tedaş’lar toplamının yaklaşık % 53 oranına karşılık gelmektedir, başka bir anlatımla 16.000.000 elektrik abonesinin aldığı hizmetler ve 12 bölgenin yüzlerce milyon Tl. tutarındaki yatırımları tamamen denetim dışıdır.

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla