Enerji SA

0 139

Akıllı Şebekeler Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Şirket Olarak Akıllı Şebekelerin Hangi Bölümleri İle İlgileniyorsunuz?

Akıllı şebekeler hakkında dünyadaki gelişmeler tarafımızca yakında takip edilmektedir. Ancak Akıllı Şebeke (Smart Grid) konusunda global anlamda da standart tarif, terminoloji  ve ortak bir anlayışın henüz netleşmediğini gözlemlemekteyiz.

Her ülkenin akıllı şebeke kurma konusundaki öncelikleri farklı. Örneğin bir ülkede pik enerji talebini karşılamak için akıllı şebekelerin talep kontrolü ve yönetimi altayapısına ağırlık verdiğini diğer bir ülkede ise dağınık üretim tesisleri ile elektrikli araçların enerjilerini optimum bir şekilde kullanabilmek için akıllı şebekelerin ilgili modüllerine ağırlık veriliyor.

Türkiye ise henüz bu konuda ilkel yani başlangıç aşamasında. Bu aşamada otomasyon ve varlık yönetiminin ele alınacağını ve bu aşamanın 1 ila 3 yıl sürebileceğini düşünüyoruz. Bu aşamadan sonra bütünleştirme ve olgunlaşma aşamalarına geçilecek ve son kullanıcılar olgunlaşma aşamasında daha çok bu sistemlerin yararını hissedebilecekler.

Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Enerjisa Başkent) olarak, öncelikle Yüksek Gerilim Elektrik şebekemizi izleyebilir ve kontrol edebilir hale getirmek için SCADA sistemine ve bunu yönetebilmek için de Dağıtım Yönetim Sistemlerine ağırlık veriyoruz. Bu yatırımları yaparken de ana hedefimiz arz sürekliliği ve kalitesini artırmaktır.

Dağıtım Yönetim Sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması ile de gelecek yatırımlar için yol gösterecek analizler ve sistemin kayıplarını asgariye indirmeyi hedeflemekteyiz.

Ancak akıllı şebekelerin en önemli unsuru şirketlerde kurulu bulunan çağrı merkezi, coğrafi bilgi sistemleri, müşteri ilişki sistemleri ile SCADA sistemlerinin entegrasyonudur. Gerek operasyon gerekse yatırım süreçlerinin en yüksek verimle gerçekleştirilebilmesi için bu sistemlerin entegre bir yapıda çalışması gerekmektedir.

USTDA (ABD Ticareti Geliştime Ajansı) tarafından Enerjisa Başkent’e akıllı şebekeye bilinçli ve verimli bir şekilde ulaşabilmek için bu olası entegrasyon senaryolarının nasıl olması gerektiği konusunda Ekim ayında hibe kredi verilmiştir.

Bu hibe ile değişik IT altyapılarının nasıl ve ne şekilde entegre edilmesi gerektiği konusunda uzun vadeli yol haritası çıkararak, Şirketimizin yatırım planları hazırlanacaktır.

Akıllı Şebekelerin Türkiye’deki Geleceği ve Uygulanabilirliliği Hakkındaki Görüşleriniz Nelerdir?

Önerilen İçerikler

Yukarıda da belirttiğim gibi, her ülke ve her şirketin öncelikleri farklı olmakla birlikte akıllı şebekeye giden en önemli yatırımlardan biri olan SCADA yatırımlarının Türkiye’de de mutlaka gerçekleştirileceğini düşünüyorum.

Ancak sadece SCADA yatırım akıllı şebeye giden yolda sadece ilk ve önemli adımlardan bir tanesi olup, sistemlerin entegrasyonu hiç bir surette gözden kaçırılmaması gereken bir yönüdür. Sistemleri entegre edebilmek için ise yatırımı yapılan her sistemin bu entegrasyon kabiliyetine sahip olması konusunda önem verilmelidir.

Şirketinizin Akıllı Şebekelere Yatırım Planından Bahsedebilir misiniz?

Başkent bölgesinde bulunan Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini içine alacak ve tüm yüksek gerilim şebekesindeki dağıtım merkezleri ile tüketim miktarlarına ve erişim zorluk kriterlerine göre seçilmiş alçak gerilim dağıtım trafolarını içine alacak SCADA ve DMS sistem yatırımına 2012 yılında başlanması hedefleniyor.

Yine akıllı şebeke yatırımlarından biri olan, dağıtım şirketlerinin envanterlerini tuttukları ve iş süreçlerine bilgi sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Projesi  konusunda hazırlık sürecimiz devam etmekte.  Türkiye’de ve dünyada her şirketin bilgilerin toplanma ve en önemlisi güncel tutulma zorluğu gibi problemlerle karşılaştığı düşünüldüğünde, biz öncelikle iş süreçlerimizi analiz ederek  CBS sisteminin ilk günden itibaren güncel ve kurumsal olarak her seviyede kullanılabilir olması için süreçlerimizi revize ediyoruz.

Zira CBS projelerinde, CBS için kullanılan programdan ziyade CBS sisteminin içindeki bilgileri nasıl güncel tuttuğunuz ve bu bilgiler ile ne yaptığınız çok önemli. Biz bu bilinçle hazırlık sürecine daha ağırlık vererek ilerde oluşabilecek verimsizlik maliyetlerini sıfırlamayı hedeflemekteyiz.
CBS sistemimizin kurumsal olarak yaygınlaştırılması için 2015 yılına kadar envanter verilerimizi mümkün olduğu kadar eksiksiz toplamayı ve iş süreçlerimizde CBS sistemini verimli bir şekilde kullanmak için 2015 yılına kadar kademeleri olarak gerekli yatırımları bitirmeyi hedeflemekteyiz.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi yatırımımız ile mevzuatın öngörüdüğü şartları yerine getirmiş olmakla birlikte, SCADA/DMS yatırımızın hızına paralel olarak uzaktan okunan sayaçlardan klasik sayaç verileri yanı sıra şebekemizi kontrol ve yönetmek için gerekli olan bilgileri de sayaçlardan alıp bunları SCADA/DMS sistemi ile entegre edeceğiz.

Son Olarak Eklemek İstediğiniz ?

Enerjisa Başkent olarak Akıllı Şebeke konusunda düzenlenen çalıştay ve konferanslara destek vermekteyiz. Bu şebekeler sayesinde elektrik enerjisinde verimlilik, maliyetlerin düşürülmesi, şebekenin verimli yönetimi ile veri güvenliğinin artırılması sözkonusu. Ancak bu sistemler Türkiye’de henüz başlangıç aşamasında. Akıllı şebeke yatırımları uzun vadeli olup, son kullanıcıların bu sistemin yararını anlaması için biraz daha olgunlaşma evresinde olması gerekiyor. Bu yatırımların istenen başarıya ulaşması için kullanılan kavramların çok iyi tanımlanması, gerekli altyapının hazırlanması, regülasyonun daha açık hale getirilmesi ve bu sektörde yer alan oyuncuların belirlenmiş standart ve tanımlarda antat kalması gerektiğine inanıyoruz.

Murat Pınar, Dağıtım Operasyonları Direktörü  / Şahin Yıldıran, AR-GE Müdür

Şirket Bilgileri: Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım AŞ

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla