Akıllı Şebekeler’de İlk Adımlar…

0 81

Akıllı şebeke teknolojisini güç şebekelerindeki güvenilirliği ve verimliliği artırmak için ileri teknolojilerin, yönetimin, kontrolün ve dağınık elektrik şebekelerinin birbirleriyle iç içe bulunduğu bir ağ olarak düşünebiliriz.

Akıllı şebeke’ inin temel hedeflerinden biri elektrik iletiminde son kullanıcıya kadar verimliliği korumak ve iletimin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Yani kullanıcı hedefli bir sistemdir. Günümüzde eskimiş alt yapılar, kötü tasarım, yetersiz işletim sistemi uygulamaları ve çevresel faktörler elektrik sistemlerinde enerjinin son kullanıcıya kadar iletiminde problemler yaşanmasına neden olmaktadır. Buda sistemlerimizin güvenli olup olmadığı konusunda düşünmemiz gerektiğinin bir göstergesidir. Sistemdeki yetersizliklerin sonucu olarak dünya şebekeleri inanılmaz derecede zarara uğratmakta. Kullanılan geleneksel çözümler bu problemi aşmamızda sınırlı kalmamıza nedendir.

Dünyanın birçok yerinde kullanılan elektrik sistemleri 50 yıl öncesine dayanır. Bu sistemler artık verimsizdir ve küresel sorunların artmasına daha da neden olmaktadır. Tahminlere göre mevcut elektrik altyapısını önümüzdeki 20 yıl içerisinde yenilemek için 13 Trilyon$’ lık bir yatırıma ihtiyaç vardır. Sistem, kaynaktan-tüketime enerjinin optimal bir şekilde iletimini sağlayan akıllı bir yapıdır.

Akıllı şebekeler, yeni enerji sistemine geçişte bize düşük karbonlu, verimli, yenilenebilir enerji kaynaklarının birbiriyle iletişim içinde bulunduğu, güvenilir ve en önemlisi müşterinin enerji tüketimini kendisi kontrol edebildiği, elektrik üretim-iletim-dağıtım ağı sunmaktadır ve bilinmelidir ki bu şebekeler sadece mevcut altyapı iyileştirilmesi değil, biz sisteme ne sunarsak onu hayata geçirebilecek bir potansiyeldir.

Hükümetler giderek akıllı şebekelerin değerini daha iyi anlamaktadırlar. Çin, 2020 yılına kadar güçlü bir akıllı şebeke inşa etmeyi hedefliyor. ABD hükümeti 4,5 milyar dolarlık mali teşvik paketi ayırmıştır. Avrupanın, Japonyanın, Avustralyanın ve Kore ‘nın girişimleri halen devam etmektedir. Kuzey İtalyada ki Triesta merkezi CNR da araştırmalara büyük bir hız verilmiştir.

Hindistan da ki güç kaybı her sene Almanya ve Kanada’ya enerji vermeye yetecek seviyededir. Araştırmalara göre ABD güç şebekesi %5 daha verimli olsaydı, 53 milyon otomobilin neden olduğu yakıt ve sera gazı emisyonları kalıcı şekilde yok edilebilirdi. Görüldüğü gibi her gün milyarlar harcanarak oluşturulan enerjinin bir kısmı bir ampule bile ulaşmadan ziyan olmaktadır.

Önerilen İçerikler

İLK ADIMLAR

MALTA;

Malta’yı kısaca ilk akıllı şebeke ülkesi olarak nitelendirebiliriz. Malta devleti su ve güç sorunlarını bir sistem olarak ele almıştır. Vatandaşlarını elektriği ne zaman ve nasıl kullanılacaklarına ilişkin kararlar almaları için halkın eğitimine büyük önem vermişlerdir. Uygulamaya koyduğu 250.000 etkileşimli sayaç, elektrik tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyebilecek, değişken tarifeler uygulayacak ve daha az enerji tüketen kullanıcı ödüllendirilecektir.

HOLLANDA/ AMSTERDAM

Amsterdam pilot çalışması aslında Avrupa Birliği Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse edilmektedir. Projenin amacı 2020 yılına kadar %20 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını arttırmaktır. Bu proje aslında akıllı şehir projesinin bir parçasıdır. Pilot program katılımcıları kullandıkları akıllı sayaçlar sayesinde enerji kullanımlarını anlık olarak görebilecek ve buna uygun değişiklikleri kendileri yapabilecekler. Bunun sonucunda kullanılan enerjinin maliyetinde düşüş ve CO2 emisyonların da azalma sağlanacaktır.

Görüldüğü üzere dünyada akıllı şebeke çalışmalarına büyük önem verilmekte ve enerji çözümleri üzerinde çalışılmalar hızla devam etmektedir…

Seval YILMAZ

Fikrini Belirt!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemiz GDPR kurallarına uygun çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler ile websitemizin performansını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Tamam Daha fazla